Нийслэлийн онцгой комиссын даргын тушаалын дагуу Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер болон холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудын төлөөллүүдийн хамт Хан-Уул дүүргийн 11-р хорооны 27 байрны зоорийн давхар усанд автагдсан байгаа дээр шуурхай ажиллаж байна.

Үзлэг шалгалт хийж шалтгаан нөхцлүүдийг тодорхойлохоор ажиллаж байгаа бөгөөд зарим байрны цахилгааны түр хугацаагаар тусгаарлаж урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг аваад байна.