Япон улсын Токио хотод байрлах рамены газар хоолны амт чанараас илүүтэй ажилчдаараа үйлчлүүлэгчдээ татдаг байна