“Монгол орны дэлхийн бусад улсаас илүүтэй хийж чадах гурван зүйл”-ийг нэрлэсэн АНУ иргэн Крестофер дэ Грубены аав Бельгийн дипломатч 1976 оны хоёрдугаар сард анх Монгол улсад ирэхдээ доорхи гэрэл зургуудыг дурандаа буулгасэн байна. Түүний авсан гэрэл зургууд 42 жилийн дараа Монгол улсын түүхийг харуулах ховор нандин зураг болон хадгалагдан үлджээ.

www.Seen.mn